BARNEMENY

37. Topolino 93,-
tomatsaus, mozzarella, skinke

38. Pepito 93,-
tomatsaus, mozzarella, pepperoni, ananas